FORMULARIO ESCOLA DE VERÁN 2024

ESCRIBA A DATA DE NACIMENTO DO NENO EN FORMATO DD/MM/AAAA
DNI DO NENO
DIRECCIÓN COMPLETA (RÚA, Nº, PISO, C.P., POBOACIÓN, PROVINCIA)
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO
TELÉFONO PAI, NAI OU TIROR
SE CONSIDERA OPORTUNO QUE TEÑAMOS COÑECEMENTO DE DITA INFORMACIÓN.
SE CONSIDERA OPORTUNO QUE TEÑAMOS COÑECEMENTO DE DITA INFORMACIÓN.
CALQUER DÚBIDA OU CONSULTA.

O PARTIDOS FIN DE SEMANA 25/26 MAIO 2024


ESCOLA FUNDACIÓN CELTA – MOAÑA


HORARIOS ADESTRAMENTOS TEMPADA 2023-24